Tereza je ambasadorkou druhého ročníku Ostravských sportovních her. Dne 15.12.2021 byla uskutečněna tisková konference k této události. Tereza v měsíci září natočila video výzvy k disciplínám švihadlo a driblink společně s medailónkem, které budou zveřejněny začátkem roku 2022. Na jaře, pokud situace dovolí, se bude účastnit jako ambasadorka akcí přímo ve školách a na závěrečném setkání.

Jsme poctěni, že organizátoři z magistrátu třetího největšího města v ČR si k této akci vybrali  badmintonistku. Je to zviditelnění a čest nejen pro ní samotnou, pro náš mladý oddíl, ale i pro náš sport.

Informace o akci, rozhovory s Terezou do regionální televize, videa, zprávy, fotografie apod., budeme postupně zveřejňovat.

Polar TV 22.12.2021

 

Podrobné informace o hrách najdete zde:

https://talentova.cz/projekty-mesta/ostravske-sportovni-hry/

Marek Švábík

 OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY

 Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Pro žáky základních škol byl ve spolupráci s AŠSK připraven 2. ročník Ostravských sportovních her, které budou probíhat v 1. pololetí distančně formou měsíčních výzev, a pokud to situace dovolí, v 2. pololetí by se konaly standartní obvodní a okresní kola soutěže AŠSK. Vyhodnocení her proběhne v červnu 2022, oceněno bude 10 nejlepších škol a 15 nejlepších žáků z každé z těchto škol. Každý žák, který se zapojí do Ostravských sportovních her získá drobné ocenění.

Aktuálně je přihlášeno 29 škol a zapojilo se 4 976 dětí, které splnily 1. výzvu.

Stejně jako v minulém ročníku byli vybráni ambasadoři, kterými jsou:

Tereza Švábíková

hráčka badmintonového oddílu B.O.CHANCE OSTRAVA, česká reprezentantka

Roman Procházka

plavec, Klub plaveckých sportů v Ostravě, český reprezentant

Průběh distanční formy je realizován prostřednictvím měsíčních výzev, které budou žáci plnit v hodinách tělesné výchovy. Výsledky budu pravidelně za školu zasílány AŠSK. Cílem je, aby co nejvíce žáků školy splnilo určenou disciplínu, a zapojeny jsou děti od 1. až do 9. ročníku. Pořadí škol v jednotlivých měsících bude stanoveno podle procent žáků školy se splněnou výzvou.

Výzvy jsou čtyři

 

1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
1. – 2. třída 3. – 5. třída 6. – 9. třída 
1. výzva (říjen – běh) 500 m (limit 3:30 min.)  – 1000 m (limit 7:00)
2. výzva ( listopad až prosinec – šplh) 3 m  – 4,5 m
3. výzva (leden – švihadlo) 20 50 80 (počet přeskoků/min)
4. výzva ( únor – driblink) 40 m 80 m 120 m (1 min. kolem 2 met)

 

Vzhledem k epidemiologické situaci se statutární město Ostrava rozhodlo motivovat a podpořit žáky, kdy jsou kromě „medailonků“ natočena rovněž instruktážní a motivační videa s ambasadory pro každou jednotlivou výzvu. Jeden z ambasadorů se pokouší absolvovat výzvu (v limitech pro 2. stupeň ZŠ) s coachingem sportovce, který provozuje vrcholově tento sport.

Pokud nebude možné pořádat klasické sportovní soutěže v 2. pololetí, bude pokračovat distanční forma soutěží formou čtyřech výzev v období březen – květen. V tomto případě budou nové výzvy specifikovány v únoru 2022. V červnu se 10 nejlepších škol zúčastní Velkého sportovního dne se slavnostním vyhlášením.

Statutární město Ostrava se na realizaci projektu podílí financováním cen a odměn pro školy, propagací, uspořádáním velkého sportovního dne a v případě dobré epidemiologické situace i financování rozhodčích v rámci standartních soutěží.

zdroj: https://fajnovysport.cz/ostravske-sportovni-hry/

OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY ROZHÝBALY DĚTI V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V DOBĚ „COVIDOVÉ“

Zobrazit: OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY ROZHÝBALY DĚTI V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V DOBĚ „COVIDOVÉ“

 

Tereza je ambasadorkou 2.ročníku Ostravských sportovních školních her.

Do Ostravských sportovních her se letos zapojilo téměř pět tisíc žáků ostravských základních škol. S ohledem na epidemickou situaci probíhají Ostravské sportovní hry distančně, umožní-li to situace v druhém pololetí školního roku, je možné zatím předpokládat i verzi standardních obvodních a okresních kol soutěže. Děti jsou k pohybu motivovány i prostřednictvím videí českých reprezentantů na sociálních sítích škol.

Školáci v rámci druhého ročníku této akce sportují v disciplínách jako je běh, skákání přes švihadlo a další. Hýbat se tak žáci mohou prakticky téměř kdekoliv a s minimálními náklady. Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava (AŠSK). Do projektu je přihlášena necelá třicítka ostravských základných škol a vyhodnocení první disciplíny ukázalo zapojení necelých pěti tisíc žáků. „Představíme-li si, že by se většina těchto žáků bez projektu Ostravských sportovních her nehýbala, můžeme si odvodit významnost této akce,“ konstatuje náměstkyně primátora, Andrea Hoffmannová, pod jejíž záštitou se hry konají.

Distanční forma her je uskutečňována prostřednictvím výzev, které žáci plní v hodinách tělesné výchovy s cílem provedení určené disciplíny co největším počtem žáků školy. Zapojeny jsou děti od 1. až do 9. ročníku a pořadí škol je stanoveno podle procentuálního podílů žáků školy se splněnou výzvou. Letošní disciplíny prvního pololetí jsou běh a šplh, ve druhém pak skok přes švihadlo a driblink s basketbalovým míčem. Limity pro splnění dané disciplíny jsou přizpůsobeny věku dětí.

Stejně jako v prvním ročníku, byli také letos vybráni ambasadoři her, kterými jsou čeští reprezentanti Tereza Švábíková, hráčka badmintonového oddílu B. O. CHANCE OSTRAVA a Roman Procházka, plavec Klubu plaveckých sportů v Ostravě. S ohledem na distanční formu se statutární město Ostrava, spolu s ambasadory, rozhodlo podpořit žáky prostřednictvím instruktážních a motivačních videí. Ambasador, ať již Tereza nebo Roman, se vždy pokouší absolvovat výzvu, a to pod odborným dohledem sportovce, který „je profesionálem“ v dané sportovní disciplíně. Žáci tak mohou prostřednictvím videí získat podněty, rady a návody, jak správně danou výzvu zvládnout. Videa, společně s medailony ambasadorů, vybízejí ke sportu i prostřednictvím sociálních sítí škol.

„Vyhodnocení her proběhne v červnu 2022, kdy bude oceněno 10 nejlepších škol a 15 nejlepších žáků z každé z těchto škol. Každý žák, který se zapojí do Ostravských sportovních her získá drobné ocenění. Statutární město Ostrava se na realizaci projektu podílí jak spoluorganizací, tak financováním odměn či právě propagací sportu,“ uzavřela náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

KAB_0748
KAB_0763
KAB_0764
Autor fotografií: Lukáš Kaboň
zdroj :https://talentova.cz/ostravske-sportovni-hry-rozhybaly-deti-v-zakladnich-skolach-v-dobe-covidove/

Ostravské sportovní hry motivují děti k pohybu. Letos jsou bohužel pouze distanční

  • Vydáno Dnes 9:59,
  • Ostrava,
  • Tomáš Kořistka

Téměř 5 tisíc žáků základních škol se letos zapojilo do Ostravských sportovních her. Kvůli epidemické situaci zatím pouze distančně soutěží jednotlivé školy odděleně. Pomáhají jim sociální sítě a motivaci mohou čerpat u ambasadorů, kterými jsou úspěšní sportovci z Ostravy

Ostravské sportovní hry by za normálních okolností sloužily k poměřování sportovních výkonů žáků mezi jednotlivými školami po celém městě. Bohužel covid z nich udělal distanční záležitost a tak se děti utkávají jen na dálku v předem určených disciplínách.

Renata Adamíková: předsedkyně Okresní rady Asociace školních sportovních klubů: „Školy plní měsíční výzvy a hodnotí se kolik procent žáků školy tu výzvu splnilo. První výzva byl běh a celkem ji splnilo asi 5 tisíc žáků. Teď probíhá šplh a v lednu bude probíhat švihadlo.“

Výzvy plní žáci v hodinách tělocviku. Cílem je, aby daný úkol zvládlo co nejvíce žáků dané školy. Děti motivují ambasadoři prostřednictvím videí na sociálních sítích.

Roman Procházka, reprezentant ČR v plavání, Klub plaveckých sportů Ostrava: „Dělá mi velkou radost takhle někoho motivovat a podporovat. Ještě větší radost mi dělá, když mi to někdo vrací zpátky dobrými výkony.“
Tereza Švábíková, reprezentantka ČR v badmintonu, B.O.Chance Ostrava: „Pro mě je to velice důležité, protože Ostrava je město sportu a já jsem hodně velká patriotka. Všude strašně ráda propaguji Ostravu.“

Všichni doufají, že se ve druhém pololetí školního roku zlepší epidemiologická situace natolik, že budou moci proběhnout obvodní a okresní kola soutěže Ostravské sportovní hry.

zdroj Polar TV